Firma DM ELSAD s.r.o. ponúka komplexné elektromontážne služby v rámci profesií elektro okrem VN sieti

Elektromontáže NN: Budovy občianskej vybavenosti, priemyselné stavby, obchodné centrá, historické budovy …

Elektromontáže MN: Meranie a regulácia, PC siete, televízne rozvody …

Revízie a odborné prehliadky: okrem VN sieti vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Oprava, údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov (objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu).

Výroba elektrických technických zariadení: elektrické rozvádzače NN

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Rekonštrukcie spoločných priestorou obytných domov (elektroinštalacie , zvončeky , kamerove systemy , alrm

Inteleigentné inštalácie domov