Firma DM ELSAD s.r.o. ponúka komplexné elektromontážne služby v rámci profesií elektro okrem VN sieti

Elektromontáže NN: Budovy občianskej vybavenosti, priemyselné stavby, obchodné centrá, historické budovy …
Elektromontáže MN: Meranie a regulácia, PC siete, televízne rozvody …
Revízie a odborné prehliadky: okrem VN sieti vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.
Oprava, údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov (objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu).
Výroba elektrických technických zariadení: elektrické rozvádzače NN
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Rekonštrukcie spoločných priestorou obytných domov (elektroinštalacie , zvončeky , kamerove systemy , alrm
Inteleigentné inštalácie domov